Chamonix: Mont-Blanc − Rodano-Alpi − Brevent°

Höhe 2275m