Toblach - Dobbiaco: Zinnen Dolomites - Trenkerlift

Höhe 1232m