Toblach - Dobbiaco: Zinnen Dolomites - Trenkerlift

Altitude 1232m