Pieper in de anderhalvemetersamenleving


 • KRovers
  Advanced
  KRovers op 26 mei 2020 路 18:51
  Even een ideetje na het lezen van een bericht op de NOS site...
  Het moet toch mogelijk zijn om lawinepiepers te gebruiken om 1,5 meter afstand te gebruiken.
  De groepscheck van de Mamut doet dat eigenlijk al min of meer.
  Bijkomend voordeel, dan hebben er straks nog meer mensen een pieper en weten ze hoe hij werkt, omdat ze hem dagelijks gebruiken.

  Het op je hoofd binden van een sonde van 3 meter lijkt mij wat minder praktisch.
  Net zoals het zwaaien met een schep...

  Het bericht:
  https://nos.nl/artikel/2335181-piepende-apparaatjes-moeten-belgen-help...
  Avalensemble!
 • Moos
  Moos op 27 mei 2020 路 10:34
  Misschien kunnen we een mini goalkeeper op ons hoofd plaatsen die met lasers mensen op afstand houdt. Kom je te dichtbij schijnt'ie in je ogen. Kom je met je billen naar me toe dan focust hij en krijg je lichte brandwonden. We kunnen het systeem slim maken met accelerometers om te meten wie er in overtreding is.
 • EmileHendrix
  Advanced
  EmileHendrix op 27 mei 2020 路 11:51

  De goalkeeper waar ik aan moest denken, doet niet aan 'schijnen' 馃槂
  Valt me dezer dagen wel op dat gedragsverandering ook zonder sneeuw moeilijk is.
  Je ziet dat het makkelijk is om te vergeten wat afstand te houden.
  Wel mooi dat iemand die bedrijfspieper heeft bedacht en uitgewerkt. Kan toch helpen.
  bericht aangepast door EmileHendrix op 27 mei 2020 12:37 (13% bewerkt)
  Een kleine fantasie kan groter zijn dan de wereld.
 • Tjin
  Tjin op 27 mei 2020 路 19:01
  Alleen zenden of zoeken, maar hoe weet je dat je niet beide op zenden of zoeken staat?

  Heb overigens laatste tijd uit verveling nog af en toe pieper oefeningen gedaan.
 • Ee1co
  Advanced
  Ee1co op 28 mei 2020 路 08:24
  Veiligheidsafstanden zijn voor ons freeriders toch al niets nieuws.
 • EmileHendrix
  Advanced
  EmileHendrix op 28 mei 2020 路 09:23
  Nee, maar ik heb ook nog nooit met m'n ski's aan in de rij gestaan bij de supermarkt 馃槄
  Een kleine fantasie kan groter zijn dan de wereld.
 • meteomorris
  Expert
  meteomorris op 28 mei 2020 路 09:55
  Veiligheidsafstanden zijn voor ons freeriders toch al niets nieuws.Ee1co op 28 mei 2020 08:24

  LOL.. er zo zijn er meer paralellen te trekken tussen risicomanagement rondom lawines en inzake Covid-19
  Waar hieronder Covid staat kun je ook lawine lezen.

  Met de intrede van het massatoerisme loert er een nieuw gevaar: Covid-19
  Een onzichtbaar gevaar dat voor leken en soms zelfs experts niet direct te zien is.
  Het vergt een nieuwe benaderingsstrategie.

  Door de uitzendingen van de media en de rol van bestuurders en het hoofd van de Covid-dienst De Jonge is de massa zich bewust geworden van de gevaren. De dagelijkse berichtgeving rondom Covid-19, inclusief het aantal slachtoffers en ziekenhuisopnames hebben in eerste instantie gezorgd voor een grote angst bij de gewone man en vrouw. Wie zich buiten het huis zou wagen liep de kans zich bloot te stellen aan dit nieuwe onzichtbare gevaar.
  Velen besloten daarop zich niet off-house te begeven en hanteerden indien een stap buitenshuis nodig was de nodige veiligheidsafstanden.

  De drie-eenheid: geen handen geven, handen wassen en afstand houden werden in no time onderdeel van het dagelijks handelen van de gewone man (en vrouw). Na een aanvankelijke piek in het aantal covid slachtoffers zien de reddingsdiensten dat de dagelijkse instroom afneemt en dat de maatregelen lijken te werken. De wetenschap krijgt langzaam steeds meer zicht op Covid-19, maar desondanks blijft het lastig te voorspellen waar en wanneer zich een Covid-19 zal voordoen. 'We snappen het mechanisme inmiddels en weten hoe makkelijk het te triggeren is, maar begrijpen nog niet helemaal waarom het de ene keer zo desastreus uitpakt en je er de andere keer schijnbaar moeiteloos tussendoor glipt'.

  De genomen maatregelen hebben hun effect gehad. Ook heeft de wetenschap het vermoeden dat bepaalde delen in onze maatschappij evidente risicozones zijn waar een uitbraak groter is en direct ook meer consequenties heeft. Het zijn met name de donkere plekken waar de zon weinig vat op heeft waar het risico groter is. Met name religieuze bijeenkomsten of op die plekken waar dieren geofferd worden, de ruimtes beperkt zijn en er veel fijnstof in de lucht is is er sprake van een explosief risico. Als je je dan ook nog eens als een groep daar verzamelt en de drie eenheid niet in acht neemt is het risico op een Covid-19 erg groot. Het zijn dan ook deze delen van de samenleving waar in de Covid-bulletins en door de media voor gewaarschuwd wordt.

  Maar de Lawinediensten onder leiding van Jaap van D., Rutte en De Jonge constateren dat er een soort van immuniteit begint te ontstaan in de hersenen. De hersenen pikken het risico minder goed op zo lijkt het waardoor men geneigd is weer vaker off-house te gaan en zich als groep te verzamelen. Daarvoor zien ze drie redenen:
  * allereerst de dagelijkse bulletins die laten zien dat het aantal slachtoffers daalt, waardoor de capaciteit bij de reddingsdiensten is toegenomen (en burgers de kans op redding groter achten)
  * ten tweede is er zoiets als het negeren van slecht nieuws. De hersenen zijn Covid overprikkeld en begin immuun te raken voor Covid nieuws
  * als laatste is er zoiets als 'het zal mij niet overkomen' reactie.

  Dit alles zorgt ervoor dat de risicobereidheid (on)bewust weer aan het toenemen is. Was het voorheen nog 'samen kunnen we Corona aan', nu lijkt het 'Samen kunnen jullie Corona aan, da ga ik lekker weer off-house' te worden. De human factor inzake het Covid 19 risicomanagement is een niet te onderschatten factor. Een onderzoek van Van Dissel heeft zes typische denkfouten ontdekt in ons risicobewustzijn:
  1. vertrouwdheid: nu we weer steeds vaker off-house gaan zien we op onze dagelijkse route naar de supermarkt de risico steeds minder. Iets wat we ook zien bij freeriders die regelmatig eenzelfde helling nemen. Maar net als in de bergen is op je vertrouwde route de ene dag niet de andere.
  2. tunnelvisie: iets wat we in de begindagen van Covid zagen, namelijk consistentie en commitment om iets te doen zien we nu ook weer vorm krijgen. Waar in de begindagen mensen blind waren voor de gevaren apr猫s ski, hunkeren ze nu ook weer naar samenkomen op een terras. Gek genoeg zien onderzoekers dat bezoekers van deze gelegenheden dan snel terugvallen in hun oude gedrag. De drie eenheid wordt snel genegeerd waardoor een bezoek aan een Duitse horeca gelegenheid resulteerde in 18 mensen die betrokken waren bij een Covid-19 uitbraak.
  3. Acceptatie (stoer gedrag): met het afnemen van de alertheid is er steeds meer ruimte voor zogenaamd stoer gedrag. Bewust risico's nemen omdat je denkt dat het je toch niet overkomt. Met name bij jongeren en ouderen die geen Covid training hebben gevolgd doet dit gedrag zich voor: 'wat heb ik te verliezen'.
  4. Sociale facilitatie: ofwel presteren onder druk. Waar je normaal afstand zou houden doe je dat nu even niet. Met name in (religieuze) groepen zien we deze tendens. De druk om in deze groepen te presteren is dermate hoog dat de risico's ervan vergeten worden.
  5. Het expert-halo: het inspuiten van bleek, het slikken van antimalaria middelen of het drinken van 3 liter water per dag. Bij Covid zien we hetzelfde als bij lawines in de bergen. Er zijn veel semi experts en charlatans die hun kans schoon zien om hun 'kennis' te verspreiden en die door hun volgers blind gevolgd worden. De uitdaging is om dit soort groepen te bereiken en hun risicobewustzijn te versterken. Probleem is dat deze groepen een redelijk eigen beeld hebben waar ze maar weinig van af willen wijken, aldus de onderzoeker.
  6. Schaarste is de laatste denkfout. Vaak wordt hierbij gedacht aan schaarste in de off-house ruimte, maar in dit geval gaat het om schaarste aan arbeidsplekken. Vanwege Covid 19 is het aantal arbeidsplekken drastisch afgenomen. Zeker voor medewerkers van buiten. Maar omdat zij toch in hun geld schaarste willen voorzien doen ze dingen die niet altijd even logisch zijn in deze tijd. In te kleine busjes op stap gaan, off-house weinig afstand kunnen houden en ook om kosten te besparen in-house te dicht op elkaar zitten maakt dat ze grote risico's lopen. Het blijkt voor moeilijk te zijn om nee te zeggen tegen de honger van de vleeseters.

  De aanvankelijke solidariteit met de mensen van de reddingsdiensten lijkt aan erosie onderhevig nu mensen weer off-house willen. Nu preventie vooraf niet alleen meer helpt werken de lawinediensten aan nieuwe tools. Zo wordt er gewerkt aan een dashboard om actuele metingen te kunnen doen en zo in de Covid bulletins beter de burger te kunnen voorlichten inzake de lokale risico's en waar een bedreiging voor de samenleving loert zelfs delen te kunnen sluiten.

  Ook wordt er gewerkt aan een intelligent tracking systeem om slachtoffers van een Covid-19 uitbraak snel op te kunnen sporen. Snel zoeken is daarbij cruciaal, niet alleen neemt de overlevingskans toe, ook verlaagt het de kans op zogenaamde Na-Covids (lees verdere uitbraken).

  Iedereen ziet wel de nut en noodzaak van zo'n systeem, maar er zitten nog wel wat haken en ogen aan. Allereerst zal dit systeem onderdeel moeten worden van de drie-eenheid en vergt daardoor een gedragsverandering. Ten tweede heeft niet iedereen standaard zo'n zoekapparaat en tenminste 20% van de bevolking zal dan staan voor een dure uitgave. Geld dat ze liever aan de horeca geven. Last but not least is er een discussie over de te kiezen techniek. In de bergen werkt men ook met zo'n systeem (onder de naam lawinepiepers), maar daar wordt de data enkel lokaal gebruikt en niet centraal opgeslagen. Deze invulling van de techniek bleek cruciaal voor de acceptatie. Freeriders zaten er niet op te wachten dat hun geheime afdalingen opeens breed bekend zouden worden, danwel dat bekend werd dat ze na afloop van een dag uren in de apr猫s ski zaten.

  De eerste Covid hobbel is genomen, maar we zijn er nog lang niet, aldus Jaap van Dissel van de lawinedienst. Deze wetenschapper verwacht dat we nog wel even zullen moeten leven in het nieuwe normaal. Pas als we exact weten hoe en waar een Covid uitbraak plaatsvindt kunnen we middelen ontwikkelen om dit voor altijd te voorkomen. Het zal nog wel even duren voordat de samenleving immuun is voor een Covid. Tot die tijd is het handen wassen, geen handen schudden en afstand bewaren.  bericht aangepast door meteomorris op 28 mei 2020 09:59
  Know where to go!
 • JaapvR
  Tourist
  JaapvR op 28 mei 2020 路 12:01
  Haha, mooi Morris!
 • Ee1co
  Advanced
  Ee1co op 28 mei 2020 路 12:56
  Hahaha heel mooi.

  Misschien kunnen we tot een set reductiefactoren voor Covid komen?

  Eerste klasse
  1. Groepen van 35 tot 39 personen (minder dan 40)
  2. Groepen van 35 personen
  3. Groepen van 30 tot 34 personen (minder dan 35)

  Tweede klasse
  4. Geen bezoek aan een supermarkt (of)
  5. Geen bezoek aan een bouwmarkt (of)
  6. Geen bezoek aan een winkel
  7. Geen aanbieding van WC papier

  Derde klasse
  8. Handen wassen met water is mogelijk (of)
  9. Handen wassen met water en zeep is mogelijk (of)
  10. Handen wassen met water en zeep is mogelijk en papieren handdoeken zijn beschikbaar.

  Nog nog een 3x3 馃槈

  update, de Japanners hebben al iets...  bericht aangepast door Ee1co op 28 mei 2020 13:18 (9% bewerkt)
 • tellie-G
  Expert
  tellie-G op 29 mei 2020 路 13:03
  3x3 kan ook vrij letterlijk 馃槂

  1 planning:
  terrein:
  waar wil ik heen (binnen of buiten?, beschikbare ruimte, ventilatie, sanitair en handen was mogelijkheden, reis er naar toe en eventuele stops) en heb ik een alternatief als het te druk blijkt?
  omstandigheden:
  wat zijn de verwachte omstandigheden (weer, verwachte drukte, verwachte handhaving regels ter plekke)
  Mens:
  wie gaan er mee (ga ik alleen of met meerdere personen? grote groep? groepsdruk? kans op besmette personen (contact history 2 weken)? kwetsbare groepsleden (direct of indirect, volgende dag naar oma?)

  2 dag zelf:
  terrein:
  is mijn lokatie nog bereikbaar? afsluitingen parkings update? waar zitten nauwe doorgangen en hotspots waar veel mensen samenkomen? kan ik die vermijden? misschien toch beter plan B bezoeken?
  omstandigheden:
  zijn hygiene en ventilatie maatregelen ter plekke voldoende? hoeveel mensen zijn er? is het drukker of rustiger dan verwacht?
  mens:
  hoe voelt iedereen zich? verschijnselen, koorts, afhakers/aansluiters? zijn we niet met teveel? opsplitsen?

  3 ter plekke:
  terrein
  is er genoeg ruimte voor iedereen? kan ik makkelijk weg als het drukker wordt? welke spot/peak/hangplek is het beste? waar is het nog lekker rustig?
  omstandigheden:
  blijven er groepen mensen bij komen of gaan er juist mensen weg? blijft de ventilatie en hygiene voldoende?
  mens:
  is er voldoende afstand tussen andere mensen? zie ik mensen die niezen/hoesten/verkoudheid of griep verschijnselen vertonen? houden wij zelf voldoende afstand?

  als we nu nog een algemeen covid-gevaar getal hebben (was de UK daar niet al iets over aan het roepen?) en die kunnen hangen aan bovenstaande reductiefactoren dan wordt t een eitje om weer veilig op pad te gaan 馃槈  bericht aangepast door tellie-G op 29 mei 2020 13:08 (7% bewerkt)
  (gravity) I fought the law but the law won...

Reageer

Je hebt een account nodig om te kunnen reageren in dit topic. Login of registreer.

Upgrade naar wepowder Pro

 • Uitgebreide 14 dagen verwachting
 • Hellingshoek- en expositielagen
 • Inspirerende freeride routes
wepowder Pro