Disclaimer

Algemene voorwaarden & privacy

Aansprakelijkheid

wePowder.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen voor eventuele onjuistheden echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Daarnaast wordt veel content op deze website toegevoegd door onze gebruikers. Onze gebruikers, noch wePowder, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte schadegevolgen van deze informatie. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Freeriden is een risicosport die in de vrije natuur plaatsvindt. Uiteindelijk ben je hierbij altijd zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt. wePowder raadt het iedereen die niet over voldoende kennis beschikt af om zelf off-piste te gaan. Off-piste (of freeriden) ga je altijd met een gediplomeerde berggids. wePowder is dan ook niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van freeriden, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, persoonlijk letsel of materiaalschade.

Voeg content toe

Op diverse plekken op wePowder kunnen gebruikers eigen content (zoals foto’s, filmpjes en teksten) toevoegen. Met het toevoegen van deze content geeft de gebruiker wePowder toestemming deze te zonder vergoeding te gebruiken, bewerken of verwerken in verschillende online en offline projecten waar wePowder direct bij betrokken is. De gebruiker garandeert dat hij bevoegd is om deze content te publiceren en dat hij eventueel voor publicatie van deze informatie benodigde toestemmingen van derden heeft verkregen.

Weer & Sneeuw

wePowder werkt met verscheidene partijen samen voor het verspreiden van weer- en sneeuwinformatie. Daarom kan het incidenteel voorkomen dat verschillende soorten informatie (weerkaarten,prognoses) over hetzelfde skigebied van inhoud verschillen of niet up to date zijn. Daarnaast zij wij afhankelijk van de lokale meetpunten voor het doorgeven van informatie. Ook hierbij kunnen wij voor eventuele onjuistheden geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Freeride Routes

Freerideroutes zijn routes die plaats vinden buiten de geprepareerde pistes en waar je te maken hebt met alpine gevaren. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, lawines, cliffs en gletsjerspleten. De freerideroutes die worden aangeboden op wePowder zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen voor eventuele onjuistheden echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Routes kunnen niet correct zijn weergegeven. Op de kaarten waarop de routes staan weergegeven zijn nooit alle ‘natuurlijke gevaren’, zoals bijvoorbeeld cliffs, rotsen, bomen, gletsjerspleten of andere natuurlijke gevaren te zien. De condities in de bergen zijn altijd anders. Verschillende factoren kunnen de kwaliteit van een route beïnvloeden waardoor een afdaling niet mogelijk is. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het weer, de temperatuur, type sneeuw, sneeuwval, lawinegevaar en werkzaamheden die worden uitgevoerd in het betreffende gebied. Informeer voordat je een freerideroute gaat rijden altijd bij de locale skischool en/of pistedienst of een route te rijden is! Een freerideroute ski of snowboard je altijd onder begeleiding van een gediplomeerde gids.

wePowder Safety Academy

De wePowder Safety Academy is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen voor eventuele onjuistheden echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Ook na het voltooien van de Academy is het noodzakelijk om altijd met een gecertificeerde gids buiten de piste te skiën of te snowboarden. wePowder Safety Academy is niet aansprakelijk voor mogelijkerwijs door jou geleden schade voortvloeiend uit de cursus, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, door het ontstaan van letsel in off-piste terrein, met uitzondering voor aansprakelijkheid die op grond van de wet niet valt uit te sluiten. De aansprakelijkheid van wePowder is in dergelijke gevallen beperkt tot maximaal het bedrag dat je voor de wePowder Safety Academy hebt betaald. Zodra de betaling voor de wePowder Safety Academy is ontvangen, heb je toegang tot de door jouw aangeschafte online cursus. Na het moment van aankoop heb je tenminste drie jaar toegang tot deze online cursus. Restitutie van het aankoopbedrag is zonder opgaaf van reden mogelijk tot uiterlijk zeven dagen na de datum van aankoop. Eventuele verzonden boeken moeten op kosten van de gebruiker worden geretourneerd aan wePowder.

Cadeaubonnen zijn uniek en kunnen slechts éénmaal worden gebruikt. Cadeaubonnen zijn niet voor geld inwisselbaar. De geldigheid van een cadeaubon is 1 jaar, ingaand op de dag van aankoop. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. U dient de cadeaubon en de code zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Uitsluitend originele cadeaubon-codes kunnen worden gebruikt. Kortingscodes zijn alleen geldig gedurende de actieperiode die bij de kortingscode vermeld is. Kortingscodes zijn niet voor geld inwisselbaar. Kortingscodes en vouchers kunnen niet gecombineerd worden.

Privacy

Lees het privacy statement van wePowder hier.