Passo Fedaia - Marmolada

Villages near this ski resort
Top
Mid-mountain
Valley
Malga Ciapela Marmolada
6cm
2cm
-
Arabba Passo Pordoi
4cm
1cm
1cm

Terrain Data and Information of Passo Fedaia - Marmolada

Elevation

1000m <
low mountain range
0%
1000m - 2000m
medium mountain range
35%
2000m - 3000m
high mountain range
62%
3000m >
high alpine zones
3%

Slope Angle

30° - 34°
steep
11%
35° - 39°
very steep
8%
40° - 44°
extremely steep
7%
45° >
extremely steep
3%

Exposure

North
52%
East
23%
South
17%
West
9%